วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
22 มี.ค. 2022 08:47:06 กิจกรรม อบต.ตระการ 305
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ณ หน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล
ฉีดพ่น อาคารสำนักงาน
21 มี.ค. 2022 09:45:18 กิจกรรม อบต.ตระการ 292
ฉีดพ่น อาคารสำนักงาน
นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2565
18 มี.ค. 2022 11:27:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 257
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565  นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณลาดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า...
นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ ได้ให้โอวาสเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กๆ ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีน
16 มี.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 337
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ ได้ให้โอวาสเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กๆ ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมืองที่อาคารอเนกประสงค์ อบต.ตระการ
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
12 ม.ค. 2022 11:34:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 207
นำโดย นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้นำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019  
ท่านนายกแถลงนโยบาย
11 ม.ค. 2022 00:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 268
ท่านนายก ได้แถลงนโยบายในการทำงาน เมื่อวันที่ 10  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565  
ขอขอบคุณ ธนาคาร ธกส.สาขาตระการพืชผล ที่ได้มามอบของขวัญในวันขึ้นปีใหม่แก่ทาง อบต.ตระการ
6 ม.ค. 2022 10:25:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 212
ขอขอบคุณ ธนาคาร ธกส.สาขาตระการพืชผล ที่ได้มามอบของขวัญในวันขึ้นปีใหม่แก่ทาง อบต.ตระการ
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระการครั้งแรก
6 ม.ค. 2022 10:18:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 224
ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต(อบ)002/ว211ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. นายอำเภอตระการพืชผล กำหนดให้เรียกประชุมสภา อบต. ครั้งแรก พร้อ...
จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
4 ม.ค. 2022 13:43:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 229
ตามหนังสืออำเภอตระการพืชผล ที่่ อบ 1718/ว7120  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เรื่อง การเตรียมการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2565