ร่วมถวายเพล ณ วัดร่องข่า ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

23 ก.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 159

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ทาง อบต.ตระการ นำโดยคณะท่าน พิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต. ส.อบต. พนักงาน ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง นำโดย นายศิริชัย คูณตระการ กำนัน ต.ตระการ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ต.ตระการ ร่วมถวายเพล ณ วัดร่องข่า ต.โนนกุง อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ