โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566

16 พ.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 317

องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 โดยนางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ ได้มอบหมายให้ น.ส.อรสา เผ่าก้อน ผช.นว.เกษตร และพนักงาน ร่วมกับแพทย์ประจำตำบลและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อ.ตระการฯ ดำเนินการลงพื้นที่ 9 หมู่บ้านเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สุนัขและแมวของชาวบ้านในเขตตำบลตระการ