ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณในเขตพื้นที่ขององคฺ์การบริหารส่วนตำบลตระการ

2 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 70

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ นำโดย นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ นายวิทยา  สุรสิทธิ์ ปลัด อบต. และพนักงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณในเขตพื้นที่ขององคฺ์การบริหารส่วนตำบลตระการ