องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34130
045-252787
E-Mail: [email protected]
นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ โทร.0862490535
นายชาญชัย ผาเหลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ โทร.0808161165
นายธวัชชัย เข็มธนู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ โทร.0820076404
นายบุญ สิงสีทา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ โทร.0634012774

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE