โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2566 สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลตระการ ณ วัดสังฆนิวาส บ้านโพนเมือง ต.ตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

18 ก.ค. 2023 10:33:56 กิจกรรม อบต.ตระการ 42

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ ดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2566 สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลตระการ ณ วัดสังฆนิวาส บ้านโพนเมือง ต.ตระการ อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ นำโดยคณะท่านนายก อบต.ตระการ นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์  ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายสภา ฯ และผู้นำชุมชน ในเขตตำบลตระการ