อบต.ตระการ ดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลตระการ
25 ก.ย. 2023 14:10:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 25
วันที่ 25 กันยายน 2566           เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น คณะท่านนายกนางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ มอบหมายให้ จ่าเอกคมสั...
ร่วมถวายเพล ณ วัดร่องข่า ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
23 ก.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 48
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ทาง อบต.ตระการ นำโดยคณะท่าน พิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต. ส.อบต. พนักงาน ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง นำโดย นายศิริชัย คูณตระการ กำนัน ต.ตระการ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ...
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2566 สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลตระการ ณ วัดสังฆนิวาส บ้านโพนเมือง ต.ตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
18 ก.ค. 2023 10:33:56 กิจกรรม อบต.ตระการ 41
เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ ดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2566 สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลตระการ ณ วัดสังฆนิวาส บ้านโพนเมือง ต.ตระการ อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ...
ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณในเขตพื้นที่ขององคฺ์การบริหารส่วนตำบลตระการ
2 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 69
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ นำโดย นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ นายวิทยา  สุรสิทธิ์ ปลัด อบต. และพนักงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันป...
เข้าช่วยเหลือในการช่วยตัดไม้ที่หักล้มทับหลังคาบ้าน นางหมิก อรจุล ประชากรหมู่ที่ 1 บ้านตระการ
29 พ.ค. 2023 12:03:22 กิจกรรม อบต.ตระการ 49
เนื่องจากตอนเย็นวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม  2566 ได้มีลมแรงและฝนตกหนักในเขตพื้นที่ตำบลตระการ ทำให้ต้นไม่ใหญ่หักทับหลังคาบ้าน นางหมิก อรจุล ประชากรหมู่ที่ 1 บ้านตระการ ต.ตระการ อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566
16 พ.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 69
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 โดยนางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ ได้มอบหมายให้ น.ส.อรสา เผ่าก้อน ผช.นว.เกษตร และพนั...
กิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานศึกษา
15 พ.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 54
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม  2566 ทางโรงเรียนบ้านโพนเมือง ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล ได้ขอความอนุเคราะห์รถน้ำและบุคลากร เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานศึ...
โครงการตรวจประเมินคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาประชาชนตำบลตระการ ประจำปี 2566
24 เม.ย. 2023 14:04:40 กิจกรรม อบต.ตระการ 71
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ นำโดยคณะท่านนายก อบต. นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายวิทยา สุรสิทธิ์ ปลัด อบต. ได้มอบมหมายให้ กองสวัสดิการสังคม นายสุทธิพงษ์ วงษ์สาลี ผู้อำนวยการกอง ดำเนินการโครงกา...
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินการ ตั้งจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2566
19 เม.ย. 2023 17:20:56 กิจกรรม อบต.ตระการ 74
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินการ ตั้งจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเห...
โครงการประเพณีสงกรานต์ "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจสู่สากล รดน้ำขอพรและแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566"
19 เม.ย. 2023 17:19:39 กิจกรรม อบต.ตระการ 75
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจสู่สากล รดน้ำขอพรและแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566" นำโดย คณะท่านนายก อบต. นางพิลัยพร  ...
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตระการ ครั้งที่่ 23 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
28 ก.พ. 2023 15:24:31 กิจกรรม อบต.ตระการ 96
เมื่อวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายก อบต. ตระการและคณะ ร่วมกับ ส.อบต. พนักงาน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลตระการ ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตระการ ครั้งที่่ 23...
กิจกรรมถนนวัฒนธรรมตำบลตระการ ณ วัดจอมศรีมณีวรรณ บ้านตระการหมู่ที่ 1 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
15 ธ.ค. 2022 17:26:26 กิจกรรม อบต.ตระการ 128
วันนี้ (วันที่พุธที่ 14 ธันวาคม 2565) คณะบริหาร นำโดยท่านนายก อบต.ตระการ นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ ท่านวิทยา สุรสิทธิ์ ปลัดอบต.ตระการ และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชน ศูนย์วัฒนธรรมฯและชาวบ้านตำบลตระการ ร่...
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
10 พ.ย. 2022 14:25:13 กิจกรรม อบต.ตระการ 167
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ คณะบริหาร นำโดย นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ นายวิทยา  สุรสิทธิ์  ปลัด อบต. ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ผู้นำชุมชนทุกภาค...
มอบถุงยังชีพจากวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่อาศัยในเขตตำบลตระการ จำนวน 22 ราย
27 ต.ค. 2022 10:15:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 106
วันนี้ (วันที่  27 ตุลาคม 2565)นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ นายวิทยา  สุรสิทธิ์ ปลัด อบต. และพนักงาน ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพจากวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลให้แก่ผู้ประ...
ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานนประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
26 ต.ค. 2022 15:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 107
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ นายวิทยา สุรสิทธิ์ ปลัดอบต. ตระการ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้นำชุมชนตำบลตร...
รับมอบของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขอขอบคุณ คณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
21 ต.ค. 2022 14:29:28 กิจกรรม อบต.ตระการ 149
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565) คณะท่านนายก และพนักงาน อบต.ตระการ นำโดยนางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการได้เป็นตัวแทนรับมอบของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขอขอบคุณ คณะครูและนักศึก...
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลตระการที่ รพ.สต.โพนเมือง
12 ต.ค. 2022 11:08:49 กิจกรรม อบต.ตระการ 144
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565) เนื่องจาก ต.ตระการ ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งพื้นที่การเกษตร บ้านเรือน ด้วยความห่วงใยประชาชน นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ นายวิทยา สุรสิทธิ์ ปลัดอบต.ตระการ ร่วมก...
ดินทางโดยเรือท้องแบน เพื่อร่วมงานศพ ที่ติดอยู่ในบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม และสำรวจพื้นที่ประสบภัย
12 ต.ค. 2022 11:02:48 กิจกรรม อบต.ตระการ 147
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 คณะบริหาร นำโดยนางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ พนักงาน อบต.พร้อมผู้นำชุมชนเดินทางโดยเรือท้องแบน เพื่อร่วมงานศพ ที่ติดอยู่ในบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม และสำรวจพื้นท...
ประชุม เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลำปีสกิน
11 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 134
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565) นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายกอบต.ตระการ ร่วมกับผู้นำชุมชน ได้ประชุม เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลำปีสกิน