ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 300 วัตต์ พร้อมเสา พร้อมติดตั้ง จำนวน 37 จุด

19 เม.ย. 2023 17:08:36 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 245