ปรับปรุงล่าสุด 9 มี.ค. 2022 09:43:55 905

 

ประวัติและตราสัญลักษณ์

        ตำบลตระการตั้งได้มา ประมาณ 300 ปี มาแล้ว แต่ก่อนเป็นที่ตั้งของอำเภอตระการพืชผล ต่อมาได้มีราษฎรอพยพไปที่ ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ทำให้ราษฎรลดน้อยลง ประกอบกับการคมนาคมไม่สะดวก การสัญจรไปมาลำบาก เพราะใช้คมนาคมทางน้ำ ทางราชการจึงยกเลิก อ.ตระการพืชผล เป็น ต.ตระการพืชผล มาจนถึงปัจจุบัน กำนันคนแรก คือ นายพรมแสง สิมานุรักษ์

พื้นที่

        สภาพพื้นที่เป็นดินทรายปนลูกรังติดกับลำเซบก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำ ต.ตระการ มีจำนวน 9 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม มีหมู่บ้านห่างกัน 2 - 3 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมอแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, อุตสาหกรรมในครัวเรือน (ทอผ้า, ปั้นรูปสัตว์ด้วยปูนซีเมนต์, จักรสาน, ค้าขาย,รับจ้าง)

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
- มีประปาใช้ทุกหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
- มีโทรศัพท์ สาธารณะใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

- เดินทางจาก อ.ตระการพืชผล ถึง ต.ตระการ โดยถนนลาดยาง ระยะทาง 20 กม.
- เดินทางจาก จ.อุบลราชธานี ถึง ต.ตระการ โดยถนนลาดยาง 35 กม.  ข้อมูลจาก  
http://www.thaitambon.com/tambon/341111                

 

  

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ