ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตระการหมู่ที่ 6 ตำบลตระการ - บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ

17 ส.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 48