ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกทางหลวงชนบท อบ. 4012 (กม.18+000) แยกถนนบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน

17 ส.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 46