โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

28 พ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 182

วันที่  27  พฤศจิกายน  2566

            โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี