อบต.ตระการ ร่วมพิธี บวงสรวงท้าวเทพสุวรรณธนบดีมหาโภคทรัพย์ ณ วัดเกษมสีมา

30 มี.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 107

เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2567
         คณะท่านนายก อบต.ตระการ นำโดย นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ ร่วมกับท่านประธานสภา นางสาวสุจิตรา  อ้วนล้ำ ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ตระการ ร่วมพิธี บวงสรวงท้าวเทพสุวรรณธนบดีมหาโภคทรัพย์ ณ วัดเกษมสีมา ต.เกษม อ.ตระการฯ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมรำกับหน่วยงานต่างๆและประชาชนในเขตอำเภอตระการพืชผล