อบต.ตระการ ร่วมงานฉลอง "160 ปี อำเภอตระการพืชผล"

6 ธ.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 228

วันพุธที่ 6 ธันวาคม  2566

          คณะท่านนายก นำโดย นางพิลัยพร เธียทองอินทร์ นายก อบต. ขอขอบคุณ ท่านประธานสภาฯ น.ส.สุจิตรา  อ้วนล้ำ ฝ่ายผู้นำ นำโดยท่านศิริชัย คูณตระการ กำนัน ต.ตระการ ท่านบุษยรัตน์  อมรสิน ผอ.รพ.สต.บ้านตระการ ร่วมกับพนักงาน อสม.ทุกท่าน ที่ร่วมงานฉลอง "160 ปี อำเภอตระการพืชผล"