องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตระการ ประจำปี พ.ศ. 2567

1 มี.ค. 2024 10:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 177

วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2567

        องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้ดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตระการ ประจำปี พ.ศ. 2567 นำโดย นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการและคณะ พร้อมด้วย ท่านประธานสภา ฯ ส.อบต. ท่านปลัด และพนักงาน ร่วมกับผู้นำทุกฝ่าย นำโดย นายศิริชัย คูณตระการ ำนันตำบลตระการ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และประชาชนตำบลตระการ เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อสุขภาพพลานามัยและการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์