องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินการประชุมเพื่อคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ

30 ม.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 54

องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ  เมื่อวันที่  30 มกราคม  2567  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ