ร.ร.บ้านโพนเมือง ร.ร.บ้านดอนหมู ร.ร.บ้านตระการ ร.ร.บ้านเอ้นอ้า ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567

12 ม.ค. 2024 14:43:12 กิจกรรม อบต.ตระการ 174

วันที่ 12 มกราคม  2567 ทางโรงเรียนในเขตตำบลตระการ ได้แก่ ร.ร.บ้านโพนเมือง ร.ร.บ้านดอนหมู ร.ร.บ้านตระการ ร.ร.บ้านเอ้นอ้า ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 คณะท่านนายก อบต.ตระการ นำโดยนางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ ได้กล่าวให้โอวาท ร่วมกับ ท่านประธานสภา น.ส.สุจิตรา  อ้วนล้ำ และผุู้้นำชุมชนทุกฝ่าย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและสนับนุนขนมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนของชาติต่อไป