รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

3 เม.ย. 2023 10:43:12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตระการ 346