ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ก.พ. 2023 17:16:36 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตระการ 370