ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ม.ค. 2023 16:26:13 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตระการ 269