ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่าควาย หมู่ที่ 3 บ้านโพนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.พ. 2023 13:51:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตระการ 168