ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกลอย หมู่ที่ 1 บ้านตระการ ตามแบบ มข.2527 ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 9 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 มี.ค. 2023 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตระการ 118