ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกลอย หมู่ที่ 1 บ้านตระการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พ.ค. 2023 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตระการ 189