การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นจังหวัดอุบลราชธานี ณ  วัดป่าหนองบัว

18 ธ.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 181

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

            คณะท่านนายกอบต.นำโดย นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ ท่านปลัด อบต.นายวิทยา  สุรสิทธิ์ และพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำทุกฝ่าย และประชาชน ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นจังหวัดอุบลราชธานี ณ  วัดป่าหนองบัว บ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี