การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

31 ก.ค. 2018 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ตระการ 295