การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

22 ก.พ. 2023 09:53:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ตระการ 312