การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

18 ก.ย. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ตระการ 284