มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5 พ.ย. 2021 11:05:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 204
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายวิทยา สุรสิทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ มอบหมายให้ นางสาวธุรีกรณ์ ไตรบรรจบพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตร...
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด 19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29 ต.ค. 2021 00:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 206
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายวิทยา สุรสิทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้มอบหมายงานให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ในสถานกา...
อบต.ตระการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 หมู่ที่ 1 บ้านตระการ
2 ก.ย. 2021 13:39:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 219
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการออกฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ณ สถานที่กักตัว หมู่ที่ 1 บ้านตระการ