โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
28 พ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 182
วันที่  27  พฤศจิกายน  2566             โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอ...
อบต.ตระการ มอบโคพระราชทาน จำนวน 1 คู่ ให้นายสมหมาย ภูติรักษ์ ประชาชน หมู่ที่ 2
16 พ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 196
วันพุธที่ 16  พฤศจิกายน 2566          คณะท่านนายก อบต.ตระการ นำโดยนางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ พร้อมพนักงาน ร่วมต้อนรับ นายอำเภอตระการพืชผล นายภัทรพล  สารการ ในพ...
จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา  ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31 ต.ค. 2023 10:38:14 กิจกรรม อบต.ตระการ 285
จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา  ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
การประชุมประชาคมหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำเซบก
25 ต.ค. 2023 15:36:51 กิจกรรม อบต.ตระการ 190
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566              นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายก อบต. ตระการ มอบหมายให้รองนายก อบต. และพนักงานเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านโครงการอนุรั...
กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน ในเขต หมู่ที่ 2 บ้านเอ็นอ้า จำนวน 2 ราย และ หมู่ที่ 6 บ้านตระการ
18 ต.ค. 2023 10:47:20 กิจกรรม อบต.ตระการ 187
วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม  2566             คณะท่านนายก อบต.ตระการ นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ ได้มอบหมายให้ ท่านรองนายกและพนักงานลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจ...
นายกอบต.ตระการ และพนักงาน ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันขุดลอกคลองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
18 ต.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 229
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566            คณะบริหาร นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายกอบต.ตระการ และพนักงาน ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลตระการ ร่วมกัน...
อบต.ตระการ ดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลตระการ
25 ก.ย. 2023 14:10:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 266
วันที่ 25 กันยายน 2566           เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น คณะท่านนายกนางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ มอบหมายให้ จ่าเอกคมสั...
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2566
11 ส.ค. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 25
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566           องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2566 นำโดยคณะท่าน นายก อบต. นางพิลัยพร  เธีย...
ร่วมถวายเพล ณ วัดร่องข่า ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
23 ก.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 159
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ทาง อบต.ตระการ นำโดยคณะท่าน พิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต. ส.อบต. พนักงาน ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง นำโดย นายศิริชัย คูณตระการ กำนัน ต.ตระการ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ...
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2566 สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลตระการ ณ วัดสังฆนิวาส บ้านโพนเมือง ต.ตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
18 ก.ค. 2023 10:33:56 กิจกรรม อบต.ตระการ 144
เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ ดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2566 สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลตระการ ณ วัดสังฆนิวาส บ้านโพนเมือง ต.ตระการ อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ...
ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณในเขตพื้นที่ขององคฺ์การบริหารส่วนตำบลตระการ
2 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 175
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ นำโดย นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ นายวิทยา  สุรสิทธิ์ ปลัด อบต. และพนักงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันป...
เข้าช่วยเหลือในการช่วยตัดไม้ที่หักล้มทับหลังคาบ้าน นางหมิก อรจุล ประชากรหมู่ที่ 1 บ้านตระการ
29 พ.ค. 2023 12:03:22 กิจกรรม อบต.ตระการ 154
เนื่องจากตอนเย็นวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม  2566 ได้มีลมแรงและฝนตกหนักในเขตพื้นที่ตำบลตระการ ทำให้ต้นไม่ใหญ่หักทับหลังคาบ้าน นางหมิก อรจุล ประชากรหมู่ที่ 1 บ้านตระการ ต.ตระการ อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566
16 พ.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 317
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 โดยนางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ ได้มอบหมายให้ น.ส.อรสา เผ่าก้อน ผช.นว.เกษตร และพนั...
กิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานศึกษา
15 พ.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 150
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม  2566 ทางโรงเรียนบ้านโพนเมือง ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล ได้ขอความอนุเคราะห์รถน้ำและบุคลากร เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานศึ...
โครงการตรวจประเมินคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาประชาชนตำบลตระการ ประจำปี 2566
24 เม.ย. 2023 14:04:40 กิจกรรม อบต.ตระการ 171
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ นำโดยคณะท่านนายก อบต. นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายวิทยา สุรสิทธิ์ ปลัด อบต. ได้มอบมหมายให้ กองสวัสดิการสังคม นายสุทธิพงษ์ วงษ์สาลี ผู้อำนวยการกอง ดำเนินการโครงกา...
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินการ ตั้งจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2566
19 เม.ย. 2023 17:20:56 กิจกรรม อบต.ตระการ 173
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินการ ตั้งจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเห...
โครงการประเพณีสงกรานต์ "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจสู่สากล รดน้ำขอพรและแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566"
19 เม.ย. 2023 17:19:39 กิจกรรม อบต.ตระการ 189
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจสู่สากล รดน้ำขอพรและแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566" นำโดย คณะท่านนายก อบต. นางพิลัยพร  ...
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตระการ ครั้งที่่ 23 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
28 ก.พ. 2023 15:24:31 กิจกรรม อบต.ตระการ 202
เมื่อวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายก อบต. ตระการและคณะ ร่วมกับ ส.อบต. พนักงาน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลตระการ ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตระการ ครั้งที่่ 23...