กองคลัง ลงพื้นที่ให้บริการความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่
30 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 30
วันที่ 17-30 มิถุนายน 2567         กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ นำทีมโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ และ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวชิย...
ท่าน ผอ.ถนอมจิตร พบลาภและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสังฆนิวาส บ้านโพนเมือง ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
28 มิ.ย. 2024 16:42:57 กิจกรรม อบต.ตระการ 44
วันที่  26 มิถุนายน  2567  ท่าน ผอ.ถนอมจิตร พบลาภและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสังฆนิวาส บ้านโพนเมือง ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่...
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี  2567
19 มิ.ย. 2024 11:20:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 25
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน  2567          องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ปร...
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
31 พ.ค. 2024 10:28:03 กิจกรรม อบต.ตระการ 39
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม  2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี นำโดย นางพิลัยพร  เธียรทองอ...
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ดำเนินโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
27 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 35
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567              องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นำโดยนางพิลัยพร...
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
27 พ.ค. 2024 11:38:31 กิจกรรม อบต.ตระการ 43
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
9 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 26
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567          กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-L...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตระการ
7 พ.ค. 2024 10:07:53 กิจกรรม อบต.ตระการ 144
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ กองสวัสดิการสังคม นายสุทธิพงษ์  วงษ์สาลี ผอ.กองสวัสดิการได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล...
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชาวตำบลตระการ ประจำปี 2567 ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า บายศรีสู่ขวัญ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุดีเด่น รดน้ำดำหัวขอพร พระสงฆ์และผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล
17 เม.ย. 2024 16:54:33 กิจกรรม อบต.ตระการ 117
วันที่ 11 เมษายน  2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ นำโดยคณะท่านนายก อบต. นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ ร่วมกับ ฝ่ายสภา อบต.ทุกท่าน พนักงานทุกคน ฝ่ายผู้ปกครองทุกหมู่บ้าน และประชาชนตำบลตระการ...
ร่วมถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ แด่ สามเณร จำนวน 101 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงพระเจริญพรรษา 72 พรรษา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 เม.ย. 2024 12:23:11 กิจกรรม อบต.ตระการ 108
วันอังคารที่่ 9 เมษายน  2567 คณะท่านนายก อบต.ตระการ นำโดย นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ พร้อมด้วยพนักงาน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลตระการ และตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอตระการพืชผล ร่วมถวายภัตตาหาร/น้ำป...
อบต.ตระการ ร่วมพิธี บวงสรวงท้าวเทพสุวรรณธนบดีมหาโภคทรัพย์ ณ วัดเกษมสีมา
30 มี.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 107
เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2567          คณะท่านนายก อบต.ตระการ นำโดย นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ ร่วมกับท่านประธานสภา นางสาวสุจิตรา  อ้วนล้ำ ข้าราชการ แล...
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตระการ ประจำปี พ.ศ. 2567
1 มี.ค. 2024 10:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 177
วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2567         องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้ดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตระการ ประจำปี พ.ศ. 2567 นำโดย นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต...
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินการ ซื้อ-ขาย ขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1
16 ก.พ. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 60
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นนั้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินการ ซื้อ-ขาย ขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ณ  ศาลาประชาคม หมู่ที่...
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้จัดตั้งธนาคารขยะ จึงได้ดำเนินรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1
7 ก.พ. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 52
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้จัดตั้งธนาคารขยะ จึงได้ดำเนินรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2567  ณ  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านตระการ ตำบลตระการ อำเภอตระการพ...
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินการประชุมเพื่อคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ
30 ม.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 54
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการได้ดำเนินการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ  เมื่อวันที่  30 มกราคม  2567  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
23 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 234
กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ร.ร.บ้านโพนเมือง ร.ร.บ้านดอนหมู ร.ร.บ้านตระการ ร.ร.บ้านเอ้นอ้า ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567
12 ม.ค. 2024 14:43:12 กิจกรรม อบต.ตระการ 174
วันที่ 12 มกราคม  2567 ทางโรงเรียนในเขตตำบลตระการ ได้แก่ ร.ร.บ้านโพนเมือง ร.ร.บ้านดอนหมู ร.ร.บ้านตระการ ร.ร.บ้านเอ้นอ้า ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 คณะท่านนายก อบต.ตระการ นำโดยนางพิลัยพ...
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นจังหวัดอุบลราชธานี ณ  วัดป่าหนองบัว
18 ธ.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 181
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566             คณะท่านนายกอบต.นำโดย นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ ท่านปลัด อบต.นายวิทยา  สุรสิทธิ์ และพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม และร่วม...
อบต.ตระการ ร่วมงานฉลอง "160 ปี อำเภอตระการพืชผล"
6 ธ.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 228
วันพุธที่ 6 ธันวาคม  2566           คณะท่านนายก นำโดย นางพิลัยพร เธียทองอินทร์ นายก อบต. ขอขอบคุณ ท่านประธานสภาฯ น.ส.สุจิตรา  อ้วนล้ำ ฝ่ายผู้นำ นำโดยท่านศิริช...