ข่าวสาร อบต.

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ


องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
 • อบต.ตระการ ดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลตระการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู-บ้านนาเจริญ รหัสสายทาง อบ.ถ. 97-001 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 396 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980 เมตร ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท อบ 4012 (กม.18+000) - แยกถนนบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยว่า 4,000 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตระการ หมู่ที่ 6 ตำบลตระการ-บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต บ้านโพนเมืองเก่า หมู่ที่ 3 บ้านโพนเมือง
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู - บ้านแก่งหอไตร หมู่ที่ 4 บ้านดอนหมู
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำสายทางหลวงชนบท อบ.4012 - แยกถนนบ้านดอนหมู - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านดอนหมู
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดพระแกร่งหอไตร หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหอไตร
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง ไปห้วยระเว หมู่ที่ 7 บ้านโพนเมือง
 • การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 • -

  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

            ข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
   
  แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท อบ 4012 (กม.18+000)-แยกถนนบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4-บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 15 มิ.ย. 2023
 • แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนหมู - บ้านแก่งหอไตร หมู่ที่ 4 บ้านดอนหมู ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 19 ม.ค. 2023
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตระการ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 6 บ้านตระการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 19 ม.ค. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนหมู - บ้านแก่งหอไตร หมู่ที่ 4 บ้านดอนหมู ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 19 ม.ค. 2023
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตระการ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 6 บ้านตระการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 19 ม.ค. 2023
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 163 ผลลัพธ์
 • จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงไม้ รายละเอียดดังนี้ 1.ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ ขนาด 140 x 270 ซม. พร้อมโครงไม้ 2.ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 140x270 ซม. พร้อมโครงไม้ 3.ป้า่ยพระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ขนาด 140 x 270 ซม. พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 7 ก.ย. 2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง ไปห้วยระเว หมู่ที่ 7 บ้านโพนเมือง ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 342.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 ก.ย. 2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำสายทางหลวงชนบท อบ 4012 - แยกถนนบ้านดอนหมู - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านดอนหมู ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 58 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372.44 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ชั้น 3 จำนวน 66 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 24 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 ก.ย. 2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต.บ้านโพนเมืองเก่า หมู่ที่ 3 บ้านโพนเมือง ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 72 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 614 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 ก.ย. 2023
 • แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง ไปห้วยระเว หมู่ที่ 7 บ้านโพนเมือง ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 342.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 20 ก.ย. 2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต.บ้านโพนเมืองเก่า หมู่ที่ 3 บ้านโพนเมือง ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 72 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 614 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 20 ก.ย. 2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายร่องคำเม็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนหมู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมผนังกำแพง ปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 มิ.ย. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์
  คลังความรู้

  TOP