การประชุมประชาคมหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำเซบก

25 ต.ค. 2023 15:36:51 กิจกรรม อบต.ตระการ 190

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

             นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายก อบต. ตระการ มอบหมายให้รองนายก อบต. และพนักงานเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำเซบกพร้อมกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับผู้นำและชาวบ้าน ณ วัดเหนือบำรุงราษฎร์ ม.6 บ้านตระการ