ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู-บ้านนาเจริญ รหัสสายทาง อบ.ถ. 97-001 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 396 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980 เมตร ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ก.ย. 2023 10:10:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตระการ 115