ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท อบ 4012 (กม.18+000) - แยกถนนบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยว่า 4,000 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ก.ย. 2023 10:05:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตระการ 125