ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตระการ หมู่ที่ 6 ตำบลตระการ-บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ก.ย. 2023 11:06:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตระการ 24